Pozostałości baszt krakowskich

Planty krakowskie, jak już kiedyś była o tym mowa, powstały na miejscu fortyfikacji miejskich – murów i baszt, zajmowanych przez cechy krakowskie, broniących dostępu do miasta. Pierwsza wzmianka o nich pochodzi z roku 1285, kiedy Leszek Czarny wydał pozwolenie na zabudowę. Z baszt tych niewiele zostało, a było ich aż 47 licząc także baszty bramne, … More Pozostałości baszt krakowskich

Krakowskie planty – śladem dawnych murów Krakowa

Planty jakie znane są z obecnego kształtu powstały stosunkowo niedawno, bo w latach 1822-1830. Wtedy to podjęto decyzję o założeniu ogrodów miejskich w miejscu dawnych fortyfikacji. Owe fortyfikacje to obronne mury miasta wraz z basztami, których było 49. Na zewnątrz murów usytuowana była głęboka fosa murowana oraz szeroki wał ziemny, który służył jako miejsce spacerów – … More Krakowskie planty – śladem dawnych murów Krakowa